Marcelo Burlon

Marcelo Burlon

Một kẻ chu vu giữa các nền văn hóa, thành thạo ở nhiều lĩnh vực, một nhà sáng tạo và tiên phong, Marcelo Burlon là hình ảnh mẫu mực của chất lượng hiện đại. Thương hiệu lấy cảm hứng từ vùng miền Patagonia và văn hóa câu lạc bộ của những năm 90. Đem vào những yếu tố hình vẽ tượng trưng từ các nền văn hóa khác nhau, Marcelo tạo nên biểu tượng riêng cho chính mình và tôn vinh sự đa dạng.

Giảm dần
 1. Marcelo Burlon
  Khẩu trang Cross - Đen
  Khẩu trang Cross - Đen
  Khẩu trang Cross - Đen
  1.615.000 ₫ 1.900.000 ₫
  $69 (est. USD incl. tax)
 2. Marcelo Burlon
  Vớ Sideway - Xanh dương
  Vớ Sideway - Xanh dương
  Vớ Sideway - Xanh dương
  1.190.000 ₫ 1.400.000 ₫
  $51 (est. USD incl. tax)
 3. Marcelo Burlon
  Vớ Sideway - Cam
  Vớ Sideway - Cam
  Vớ Sideway - Cam
  1.190.000 ₫ 1.400.000 ₫
  $51 (est. USD incl. tax)
 4. Marcelo Burlon
  Vớ Sideway - Xanh lá
  Vớ Sideway - Xanh lá
  Vớ Sideway - Xanh lá
  1.190.000 ₫ 1.400.000 ₫
  $51 (est. USD incl. tax)
 5. Marcelo Burlon
  Ốp lưng iPhone 11 Pro Sharp Wings - Xanh dương
  Ốp lưng iPhone 11 Pro Sharp Wings - Xanh dương
  Ốp lưng iPhone 11 Pro Sharp Wings - Xanh dương
  1.615.000 ₫ 1.900.000 ₫
  $69 (est. USD incl. tax)
 6. Marcelo Burlon
  Ốp lưng iPhone 11 Pro Sharp Wings - Đen
  Ốp lưng iPhone 11 Pro Sharp Wings - Đen
  Ốp lưng iPhone 11 Pro Sharp Wings - Đen
  1.615.000 ₫ 1.900.000 ₫
  $69 (est. USD incl. tax)
 7. Marcelo Burlon
  Bông tai County - Bạc
  Bông tai County - Bạc
  Bông tai County - Bạc
  2.295.000 ₫ 2.700.000 ₫
  $99 (est. USD incl. tax)
 8. Marcelo Burlon
  Bông tai Cross - Bạc
  Bông tai Cross - Bạc
  Bông tai Cross - Bạc
  2.295.000 ₫ 2.700.000 ₫
  $99 (est. USD incl. tax)
 9. Marcelo Burlon
  Dây chuyền Studs - Bạc
  Dây chuyền Studs - Bạc
  Dây chuyền Studs - Bạc
  6.120.000 ₫ 7.200.000 ₫
  $263 (est. USD incl. tax)
 10. Marcelo Burlon
  Dây chuyền Cross - Xám
  Dây chuyền Cross - Xám
  Dây chuyền Cross - Xám
  2.975.000 ₫ 3.500.000 ₫
  $128 (est. USD incl. tax)
 11. Marcelo Burlon
  Móc khóa Cross - Cam
  Móc khóa Cross - Cam
  Móc khóa Cross - Cam
  2.295.000 ₫ 2.700.000 ₫
  $99 (est. USD incl. tax)
 12. Marcelo Burlon
  Móc khóa Cross - Xanh lá
  Móc khóa Cross - Xanh lá
  Móc khóa Cross - Xanh lá
  2.295.000 ₫ 2.700.000 ₫
  $99 (est. USD incl. tax)
 13. Marcelo Burlon
  Khóa Carabiner Cross - Bạc
  Khóa Carabiner Cross - Bạc
  Khóa Carabiner Cross - Bạc
  2.465.000 ₫ 2.900.000 ₫
  $106 (est. USD incl. tax)
 14. Marcelo Burlon
  Ví đựng thẻ Sharp Wings - Đen
  Ví đựng thẻ Sharp Wings - Đen
  Ví đựng thẻ Sharp Wings - Đen
  4.250.000 ₫ 5.000.000 ₫
  $183 (est. USD incl. tax)
 15. Marcelo Burlon
  Ví đựng thẻ Cross - Xanh lá
  Ví đựng thẻ Cross - Xanh lá
  Ví đựng thẻ Cross - Xanh lá
  4.250.000 ₫ 5.000.000 ₫
  $183 (est. USD incl. tax)
 16. Marcelo Burlon
  Túi Fanny Cross - Xanh dương
  Túi Fanny Cross - Xanh dương
  Túi Fanny Cross - Xanh dương
  10.880.000 ₫ 12.800.000 ₫
  $468 (est. USD incl. tax)
 17. Marcelo Burlon
  Túi Fanny Patch - Đen
  Túi Fanny Patch - Đen
  Túi Fanny Patch - Đen
  10.880.000 ₫ 12.800.000 ₫
  $468 (est. USD incl. tax)
 18. Marcelo Burlon
  Túi cầm tay Sharp Wings - Đen
  Túi cầm tay Sharp Wings - Đen
  Túi cầm tay Sharp Wings - Đen
  6.290.000 ₫ 7.400.000 ₫
  $270 (est. USD incl. tax)
 19. Marcelo Burlon
  Nón lưỡi trai Cross - Xanh dương
  Nón lưỡi trai Cross - Xanh dương
  Nón lưỡi trai Cross - Xanh dương
  2.125.000 ₫ 2.500.000 ₫
  $91 (est. USD incl. tax)
 20. Marcelo Burlon
  Nón bucket All Over County - Đen
  Nón bucket All Over County - Đen
  Nón bucket All Over County - Đen
  3.230.000 ₫ 3.800.000 ₫
  $139 (est. USD incl. tax)
 21. Marcelo Burlon
  Nón bucket Cross - Xanh lá
  Nón bucket Cross - Xanh lá
  Nón bucket Cross - Xanh lá
  2.635.000 ₫ 3.100.000 ₫
  $113 (est. USD incl. tax)
 22. Marcelo Burlon
  Áo Easy Rider - Đen
  Áo Easy Rider - Đen
  Áo Easy Rider - Đen
  16.490.000 ₫ 19.400.000 ₫
  $709 (est. USD incl. tax)
 23. Marcelo Burlon
  Áo Hawaii - Xanh lá
  Áo Hawaii - Xanh lá
  Áo Hawaii - Xanh lá
  14.535.000 ₫ 17.100.000 ₫
  $625 (est. USD incl. tax)
 24. Marcelo Burlon
  Áo Confidencial - Xanh dương
  Áo Confidencial - Xanh dương
  Áo Confidencial - Xanh dương
  9.605.000 ₫ 11.300.000 ₫
  $413 (est. USD incl. tax)
 25. Marcelo Burlon
  Quần bơi All Over County - Đen
  Quần bơi All Over County - Đen
  Quần bơi All Over County - Đen
  6.290.000 ₫ 7.400.000 ₫
  $270 (est. USD incl. tax)
 26. Marcelo Burlon
  Quần bơi Cross - Xanh dương
  Quần bơi Cross - Xanh dương
  Quần bơi Cross - Xanh dương
  5.950.000 ₫ 7.000.000 ₫
  $256 (est. USD incl. tax)
 27. Marcelo Burlon
  Quần lửng All Over County - Đen
  Quần lửng All Over County - Đen
  Quần lửng All Over County - Đen
  7.905.000 ₫ 9.300.000 ₫
  $340 (est. USD incl. tax)
 28. Marcelo Burlon
  Áo sweatshirt Falls Over - Xanh lá
  Áo sweatshirt Falls Over - Xanh lá
  Áo sweatshirt Falls Over - Xanh lá
  9.265.000 ₫ 10.900.000 ₫
  $398 (est. USD incl. tax)
 29. Marcelo Burlon
  Áo thun 3000 - Hồng
  Áo thun 3000 - Hồng
  Áo thun 3000 - Hồng
  7.140.000 ₫ 8.400.000 ₫
  $307 (est. USD incl. tax)
 30. Marcelo Burlon
  Áo thun Falls Over - Xanh lá
  Áo thun Falls Over - Xanh lá
  Áo thun Falls Over - Xanh lá
  5.950.000 ₫ 7.000.000 ₫
  $256 (est. USD incl. tax)
 31. Marcelo Burlon
  Áo thun Technofolk - Cam
  Áo thun Technofolk - Cam
  Áo thun Technofolk - Cam
  5.270.000 ₫ 6.200.000 ₫
  $227 (est. USD incl. tax)
 32. Marcelo Burlon
  Áo thun County Horses - Đen
  Áo thun County Horses - Đen
  Áo thun County Horses - Đen
  5.950.000 ₫ 7.000.000 ₫
  $256 (est. USD incl. tax)
 33. Marcelo Burlon
  Áo thun Easy Rider - Đen
  Áo thun Easy Rider - Đen
  Áo thun Easy Rider - Đen
  6.630.000 ₫ 7.800.000 ₫
  $285 (est. USD incl. tax)
 34. Marcelo Burlon
  Túi đeo nhỏ Wings - Đen
  Túi đeo nhỏ Wings - Đen
  Túi đeo nhỏ Wings - Đen
  3.750.000 ₫ 7.500.000 ₫
  $161 (est. USD incl. tax)
 35. Marcelo Burlon
  Nón lưỡi trai Patch Wings - Đen
  Nón lưỡi trai Patch Wings - Đen
  Nón lưỡi trai Patch Wings - Đen
  1.250.000 ₫ 2.500.000 ₫
  $54 (est. USD incl. tax)
 36. Marcelo Burlon
  Nón beanie County - Hồng
  Nón beanie County - Hồng
  Nón beanie County - Hồng
  1.050.000 ₫ 2.100.000 ₫
  $45 (est. USD incl. tax)
 37. Marcelo Burlon
  Vớ Camo - Xanh dương
  Vớ Camo - Xanh dương
  Vớ Camo - Xanh dương
  800.000 ₫ 1.600.000 ₫
  $34 (est. USD incl. tax)
 38. Marcelo Burlon
  Vớ Camo - Cam
  Vớ Camo - Cam
  Vớ Camo - Cam
  800.000 ₫ 1.600.000 ₫
  $34 (est. USD incl. tax)
 39. Marcelo Burlon
  Vớ ngắn Cross - Đen
  Vớ ngắn Cross - Đen
  Vớ ngắn Cross - Đen
  700.000 ₫ 1.400.000 ₫
  $30 (est. USD incl. tax)
 40. Marcelo Burlon
  Vớ ngắn Cross - Trắng
  Vớ ngắn Cross - Trắng
  Vớ ngắn Cross - Trắng
  700.000 ₫ 1.400.000 ₫
  $30 (est. USD incl. tax)
 41. Marcelo Burlon
  Ví Wings - Đen
  Ví Wings - Đen
  Ví Wings - Đen
  3.150.000 ₫ 6.300.000 ₫
  $135 (est. USD incl. tax)
 42. Marcelo Burlon
  Ví Cross - Xanh dương
  Ví Cross - Xanh dương
  Ví Cross - Xanh dương
  3.350.000 ₫ 6.700.000 ₫
  $144 (est. USD incl. tax)
 43. Marcelo Burlon
  Ví móc xích Wings - Đen
  Ví móc xích Wings - Đen
  Ví móc xích Wings - Đen
  3.350.000 ₫ 6.700.000 ₫
  $144 (est. USD incl. tax)
 44. Marcelo Burlon
  Ví đựng thẻ Wings - Đen
  Ví đựng thẻ Wings - Đen
  Ví đựng thẻ Wings - Đen
  2.550.000 ₫ 5.100.000 ₫
  $110 (est. USD incl. tax)
 45. Marcelo Burlon
  Áo thun Patch Wings - Đen
  Áo thun Patch Wings - Đen
  Áo thun Patch Wings - Đen
  2.950.000 ₫ 5.900.000 ₫
  $127 (est. USD incl. tax)
 46. Marcelo Burlon
  Áo sơ mi Fantasy - Xanh dương
  Áo sơ mi Fantasy - Xanh dương
  Áo sơ mi Fantasy - Xanh dương
  10.600.000 ₫ 21.200.000 ₫
  $456 (est. USD incl. tax)
 47. Marcelo Burlon
  Áo hoodie Bumper Car - Đen
  Áo hoodie Bumper Car - Đen
  Áo hoodie Bumper Car - Đen
  6.800.000 ₫ 13.600.000 ₫
  $292 (est. USD incl. tax)
 48. Marcelo Burlon
  Áo thun Fantasy Allover - Đen
  Áo thun Fantasy Allover - Đen
  Áo thun Fantasy Allover - Đen
  3.450.000 ₫ 6.900.000 ₫
  $148 (est. USD incl. tax)
 49. Marcelo Burlon
  Áo sweatshirt Fantasy - Tím
  Áo sweatshirt Fantasy - Tím
  Áo sweatshirt Fantasy - Tím
  9.900.000 ₫ 19.800.000 ₫
  $426 (est. USD incl. tax)
 50. Marcelo Burlon
  Áo thun Monster - Đen
  Áo thun Monster - Đen
  Áo thun Monster - Đen
  3.450.000 ₫ 6.900.000 ₫
  $148 (est. USD incl. tax)
 51. Marcelo Burlon
  Áo sơ mi Leopard Stripes - Tím
  Áo sơ mi Leopard Stripes - Tím
  Áo sơ mi Leopard Stripes - Tím
  8.300.000 ₫ 16.600.000 ₫
  $357 (est. USD incl. tax)
 52. Marcelo Burlon
  Áo thun Bumper Car - Tím
  Áo thun Bumper Car - Tím
  Áo thun Bumper Car - Tím
  4.050.000 ₫ 8.100.000 ₫
  $174 (est. USD incl. tax)
 53. Marcelo Burlon
  Áo thun Fantasy - Tím
  Áo thun Fantasy - Tím
  Áo thun Fantasy - Tím
  5.600.000 ₫ 11.200.000 ₫
  $241 (est. USD incl. tax)
 54. Marcelo Burlon
  Giày sneaker County Vulcanized - Đen
  Giày sneaker County Vulcanized - Đen
  Giày sneaker County Vulcanized - Đen
  3.550.000 ₫ 7.100.000 ₫
  $153 (est. USD incl. tax)
 55. Marcelo Burlon
  Vớ ngắn Cross 1 - Đen
  Vớ ngắn Cross 1 - Đen
  Vớ ngắn Cross 1 - Đen
  600.000 ₫ 1.500.000 ₫
  $26 (est. USD incl. tax)
 56. Marcelo Burlon
  Quần Jean Washed - Xanh dương
  Quần Jean Washed - Xanh dương
  Quần Jean Washed - Xanh dương
  4.600.000 ₫ 11.500.000 ₫
  $198 (est. USD incl. tax)
 57. Marcelo Burlon
  Vớ ngắn Confidencial - Cam
  Vớ ngắn Confidencial - Cam
  Vớ ngắn Confidencial - Cam
  680.000 ₫ 1.700.000 ₫
  $29 (est. USD incl. tax)
 58. Marcelo Burlon
  Ốp lưng iPhone X Floppy - Đen
  Ốp lưng iPhone X Floppy - Đen
  Ốp lưng iPhone X Floppy - Đen
  880.000 ₫ 2.200.000 ₫
  $38 (est. USD incl. tax)
Giảm dần

A cultural wanderer, jack of many trades and all around mover and shaker, Marcelo Burlon epitomizes a defining quality of modernity. The brand takes inspiration from the Patagonia region and ‘90s club culture. Drawing in iconographic elements from different cultures, Marcelo creates his very own symbology and celebrates diversity.