ADER Error

ADER Error

ADER ERROR được thành lập bởi một tập hợp những người Hàn Quốc trẻ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, với mong muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa, nghệ thuật thông qua yếu tố thời trang. Nguồn cảm hứng của ADER ERROR đến từ các khoảnh khắc hằng ngày nhất, và đặc biệt là xoáy vào những yếu tố không hoàn hảo, lấy đó làm tâm điểm thu hút cho các thiết kế.

Giảm dần
 1. ADER Error new
  Nón lưỡi trai Tort.og - Xanh lá
  Nón lưỡi trai Tort.og - Xanh lá
  Nón lưỡi trai Tort.og - Xanh lá
  3.100.000 ₫
  $133 (est. USD incl. tax)
 2. ADER Error new
  Vớ Vader - Đen
  Vớ Vader - Đen
  Vớ Vader - Đen
  600.000 ₫
  $26 (est. USD incl. tax)
 3. ADER Error new
  Vớ A - Đen
  Vớ A - Đen
  Vớ A - Đen
  800.000 ₫
  $34 (est. USD incl. tax)
 4. ADER Error new
  Vớ Invaders - Trắng
  Vớ Invaders - Trắng
  Vớ Invaders - Trắng
  800.000 ₫
  $34 (est. USD incl. tax)
 5. ADER Error new
  Vớ Invaders - Đen
  Vớ Invaders - Đen
  Vớ Invaders - Đen
  800.000 ₫
  $34 (est. USD incl. tax)
 6. ADER Error new
  Vớ Label - Đen
  Vớ Label - Đen
  Vớ Label - Đen
  500.000 ₫
  $22 (est. USD incl. tax)
 7. ADER Error new
  Túi Tote ADER - Đen
  Túi Tote ADER - Đen
  Túi Tote ADER - Đen
  6.000.000 ₫
  $258 (est. USD incl. tax)
 8. ADER Error new
  Nón lưỡi trai Piyolo - Đen
  Nón lưỡi trai Piyolo - Đen
  Nón lưỡi trai Piyolo - Đen
  2.600.000 ₫
  $112 (est. USD incl. tax)
 9. ADER Error new
  Nón lưỡi trai Invaders - Tím
  Nón lưỡi trai Invaders - Tím
  Nón lưỡi trai Invaders - Tím
  2.400.000 ₫
  $103 (est. USD incl. tax)
 10. ADER Error new
  Nón lưỡi trai Cosmos - Đen
  Nón lưỡi trai Cosmos - Đen
  Nón lưỡi trai Cosmos - Đen
  2.300.000 ₫
  $99 (est. USD incl. tax)
 11. ADER Error new
  Túi Bund Bucket - Đen
  Túi Bund Bucket - Đen
  Túi Bund Bucket - Đen
  4.100.000 ₫
  $176 (est. USD incl. tax)
 12. ADER Error new
  Túi Rivet - Đen
  Túi Rivet - Đen
  Túi Rivet - Đen
  6.600.000 ₫
  $284 (est. USD incl. tax)
 13. ADER Error new
  Vớ Noism - Tím
  Vớ Noism - Tím
  Vớ Noism - Tím
  600.000 ₫
  $26 (est. USD incl. tax)
 14. ADER Error new
  Vớ Double - Xanh lá
  Vớ Double - Xanh lá
  Vớ Double - Xanh lá
  800.000 ₫
  $34 (est. USD incl. tax)
 15. ADER Error new
  Nón lưỡi trai Tort.og - Xanh dương
  Nón lưỡi trai Tort.og - Xanh dương
  Nón lưỡi trai Tort.og - Xanh dương
  3.100.000 ₫
  $133 (est. USD incl. tax)
 16. ADER Error new
  Nón lưỡi trai Vader - Đen
  Nón lưỡi trai Vader - Đen
  Nón lưỡi trai Vader - Đen
  2.400.000 ₫
  $103 (est. USD incl. tax)
 17. ADER Error new
  Áo Warning - Trắng
  Áo Warning - Trắng
  Áo Warning - Trắng
  8.000.000 ₫
  $344 (est. USD incl. tax)
 18. ADER Error new
  Áo Vader - Xám
  Áo Vader - Xám
  Áo Vader - Xám
  7.500.000 ₫
  $323 (est. USD incl. tax)
 19. ADER Error new
  Áo thun Sightnet - Trắng
  Áo thun Sightnet - Trắng
  Áo thun Sightnet - Trắng
  2.600.000 ₫
  $112 (est. USD incl. tax)
 20. ADER Error new
  Áo thun Tort.Lap - Trắng
  Áo thun Tort.Lap - Trắng
  Áo thun Tort.Lap - Trắng
  2.400.000 ₫
  $103 (est. USD incl. tax)
 21. ADER Error new
  Áo thun T-914 - Trắng
  Áo thun T-914 - Trắng
  Áo thun T-914 - Trắng
  2.700.000 ₫
  $116 (est. USD incl. tax)
 22. ADER Error new
  Áo thun Tort.Lap - Xám
  Áo thun Tort.Lap - Xám
  Áo thun Tort.Lap - Xám
  2.400.000 ₫
  $103 (est. USD incl. tax)
 23. ADER Error new
  Áo thun Sightnet - Xanh lá
  Áo thun Sightnet - Xanh lá
  Áo thun Sightnet - Xanh lá
  2.600.000 ₫
  $112 (est. USD incl. tax)
 24. ADER Error new
  Áo thun Rentia - Trắng
  Áo thun Rentia - Trắng
  Áo thun Rentia - Trắng
  3.800.000 ₫
  $163 (est. USD incl. tax)
 25. ADER Error new
  Áo thun Cord - Đen
  Áo thun Cord - Đen
  Áo thun Cord - Đen
  3.100.000 ₫
  $133 (est. USD incl. tax)
 26. ADER Error new
  Áo thun Noism - Trắng
  Áo thun Noism - Trắng
  Áo thun Noism - Trắng
  3.400.000 ₫
  $146 (est. USD incl. tax)
 27. ADER Error new
  Áo thun Invaders - Tím
  Áo thun Invaders - Tím
  Áo thun Invaders - Tím
  3.400.000 ₫
  $146 (est. USD incl. tax)
 28. ADER Error new
  Áo thun Invaders - Trắng
  Áo thun Invaders - Trắng
  Áo thun Invaders - Trắng
  3.400.000 ₫
  $146 (est. USD incl. tax)
 29. ADER Error new
  Áo thun Spaceship - Xám
  Áo thun Spaceship - Xám
  Áo thun Spaceship - Xám
  2.800.000 ₫
  $120 (est. USD incl. tax)
 30. ADER Error new
  Áo thun Spaceship - Xanh dương
  Áo thun Spaceship - Xanh dương
  Áo thun Spaceship - Xanh dương
  2.800.000 ₫
  $120 (est. USD incl. tax)
 31. ADER Error new
  Áo thun tay dài Rivet - Xám
  Áo thun tay dài Rivet - Xám
  Áo thun tay dài Rivet - Xám
  4.900.000 ₫
  $211 (est. USD incl. tax)
 32. ADER Error new
  Quần dài Rivet - Xanh lá
  Quần dài Rivet - Xanh lá
  Quần dài Rivet - Xanh lá
  8.600.000 ₫
  $370 (est. USD incl. tax)
 33. ADER Error new
  Áo hoodie Tort.og - Xanh lá
  Áo hoodie Tort.og - Xanh lá
  Áo hoodie Tort.og - Xanh lá
  5.700.000 ₫
  $245 (est. USD incl. tax)
 34. ADER Error new
  Áo thun tay dài T-914 - Đen
  Áo thun tay dài T-914 - Đen
  Áo thun tay dài T-914 - Đen
  4.300.000 ₫
  $185 (est. USD incl. tax)
 35. ADER Error new
  Áo thun Anflation - Đen
  Áo thun Anflation - Đen
  Áo thun Anflation - Đen
  2.900.000 ₫
  $125 (est. USD incl. tax)
 36. ADER Error new
  Áo sweatshirt Rangers - Xanh dương
  Áo sweatshirt Rangers - Xanh dương
  Áo sweatshirt Rangers - Xanh dương
  5.500.000 ₫
  $237 (est. USD incl. tax)
 37. ADER Error new
  Áo sweatshirt Invaders - Trắng
  Áo sweatshirt Invaders - Trắng
  Áo sweatshirt Invaders - Trắng
  6.000.000 ₫
  $258 (est. USD incl. tax)
 38. ADER Error new
  Áo thun Vader - Đen
  Áo thun Vader - Đen
  Áo thun Vader - Đen
  2.800.000 ₫
  $120 (est. USD incl. tax)
 39. ADER Error new
  Áo hoodie Vader - Đen
  Áo hoodie Vader - Đen
  Áo hoodie Vader - Đen
  4.600.000 ₫
  $198 (est. USD incl. tax)
 40. ADER Error new
  Quần dài Galaxy - Đen
  Quần dài Galaxy - Đen
  Quần dài Galaxy - Đen
  8.600.000 ₫
  $370 (est. USD incl. tax)
 41. ADER Error
  Vớ BAPI - Hồng
  Vớ BAPI - Hồng
  Vớ BAPI - Hồng
  600.000 ₫
  $26 (est. USD incl. tax)
 42. ADER Error
  Vớ Forrest Gump - Nâu
  Vớ Forrest Gump - Nâu
  Vớ Forrest Gump - Nâu
  600.000 ₫
  $26 (est. USD incl. tax)
 43. ADER Error
  Vớ Kill Bleep - Xanh dương
  Vớ Kill Bleep - Xanh dương
  Vớ Kill Bleep - Xanh dương
  600.000 ₫
  $26 (est. USD incl. tax)
 44. ADER Error
  Vớ Right Left - Đen
  Vớ Right Left - Đen
  Vớ Right Left - Đen
  600.000 ₫
  $26 (est. USD incl. tax)
 45. ADER Error
  Vớ Right Left - Trắng
  Vớ Right Left - Trắng
  Vớ Right Left - Trắng
  600.000 ₫
  $26 (est. USD incl. tax)
 46. ADER Error
  Vớ Circle - Đen
  Vớ Circle - Đen
  Vớ Circle - Đen
  600.000 ₫
  $26 (est. USD incl. tax)
 47. ADER Error
  Vớ Circle - Trắng
  Vớ Circle - Trắng
  Vớ Circle - Trắng
  600.000 ₫
  $26 (est. USD incl. tax)
 48. ADER Error
  Cà vạt Cutting Label - Đen
  Cà vạt Cutting Label - Đen
  Cà vạt Cutting Label - Đen
  3.500.000 ₫
  $151 (est. USD incl. tax)
 49. ADER Error
  Cà vạt String - Xanh dương
  Cà vạt String - Xanh dương
  Cà vạt String - Xanh dương
  3.100.000 ₫
  $133 (est. USD incl. tax)
 50. ADER Error
  Túi dây xích nhỏ AE - Đen
  Túi dây xích nhỏ AE - Đen
  Túi dây xích nhỏ AE - Đen
  5.900.000 ₫
  $254 (est. USD incl. tax)
 51. ADER Error
  Nón lưỡi trai Scene - Hồng
  Nón lưỡi trai Scene - Hồng
  Nón lưỡi trai Scene - Hồng
  2.600.000 ₫
  $112 (est. USD incl. tax)
 52. ADER Error
  Nón lưỡi trai Scene - Xám
  Nón lưỡi trai Scene - Xám
  Nón lưỡi trai Scene - Xám
  2.600.000 ₫
  $112 (est. USD incl. tax)
 53. ADER Error
  Nón lưỡi trai Stone - Xanh lá
  Nón lưỡi trai Stone - Xanh lá
  Nón lưỡi trai Stone - Xanh lá
  2.600.000 ₫
  $112 (est. USD incl. tax)
 54. ADER Error
  Nón lưỡi trai Stone - Đen
  Nón lưỡi trai Stone - Đen
  Nón lưỡi trai Stone - Đen
  2.600.000 ₫
  $112 (est. USD incl. tax)
 55. ADER Error
  Nón bucket AE - Đen
  Nón bucket AE - Đen
  Nón bucket AE - Đen
  3.000.000 ₫
  $129 (est. USD incl. tax)
 56. ADER Error
  Mũ lưỡi trai Truck - Xanh dương
  Mũ lưỡi trai Truck - Xanh dương
  Mũ lưỡi trai Truck - Xanh dương
  2.600.000 ₫
  $112 (est. USD incl. tax)
 57. ADER Error
  Quần dài Truck - Xanh dương
  Quần dài Truck - Xanh dương
  Quần dài Truck - Xanh dương
  7.000.000 ₫
  $301 (est. USD incl. tax)
 58. ADER Error
  Áo sweater Avity - Đen
  Áo sweater Avity - Đen
  Áo sweater Avity - Đen
  8.700.000 ₫
  $374 (est. USD incl. tax)
 59. ADER Error
  Áo zip-up hoodie Stone - Xanh dương
  Áo zip-up hoodie Stone - Xanh dương
  Áo zip-up hoodie Stone - Xanh dương
  8.700.000 ₫
  $374 (est. USD incl. tax)
 60. ADER Error
  Áo thun Truck - Đen
  Áo thun Truck - Đen
  Áo thun Truck - Đen
  3.700.000 ₫
  $159 (est. USD incl. tax)
Giảm dần

An anonymous group of people from South Korea who worked in different fields gathered to create Ader Error, a brand that aims to spread art and culture through fashion. Their approach is collective and horizontal, and their main inspirations come from everyday moments as well as imperfection.