Vị trí tuyển dụng

Phòng Nhân sự

Tầng 12, số 8 đại lộ Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

hr@therevndthen.com

 • Blackyard – Sales Staff

  SALES STAFF POSITION

  I. Xác định công việc:
  – Đảm bảo việc thu chi đầy đủ các khoản tiền trong hoạt động kinh doanh
  – Pha chế các loại thức uống đạt chất lượng, đảm bảo vệ sinh thực phẩm
  trong quá trình pha chế.
  II. Các nhiệm vụ chính:

  Phụ trách hoạt động thu chi ở quán.
  – Đảm bảo thu đủ tiền cũng như hoàn lại số tiền dư cho khách hàng trên
  cơ sở có chứng từ hợp lệ và đầy đủ.
  – Đảm bảo chi đúng mục đích và chỉ chi cho công việc trên cơ sở có
  chứng từ hợp lệ và đầy đủ.
  – Đảm bảo số tiền lẻ (cash float) luôn cố định để có thể sử dụng vào đầu
  ngày kinh doanh.
  – Ghi nhận những dấu hiệu bất thường trong việc thu chi báo cáo cho
  cấp trên trực tiếp hàng ngày nhằm tìm ra hướng giải quyết thích hợp.
  – Thực hiện đầy đủ những báo cáo về tài chánh hàng ngày.
  Pha chế
  – Có ý thức giữ vệ sinh khu vực bar : sàn, quầy, kệ, hộc tủ…
  – Tuân theo sự phân công của trưởng ca hoặc quản lý.
  – Đồng phục chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, có đầy đủ nón đội, tạp dề,
  bảng tên, tóc phải cắt ngắn, cạo râu (nam) và kẹp tóc (nữ)
  – Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệm, làm đến đâu dọn đến đó.
  – Thường xuyên theo dõi vệ sinh và chỉnh máy Yoghurt ít nhất là 3
  lần/ngày (có ghi chú vào sổ theo giờ đã được qui định).
  – Giữ gìn tài sản, vật dụng pha chế, tránh làm đỗ vỡ.
  – Pha chế các thức uống theo đúng tiêu chuẩn công thức và phải pha
  chế theo đúng tiêu chuẩn loại ly đã được qui định .
  – Nhập hàng, kiểm hàng tồn mỗi ca, mỗi ngày và 10 ngày/lần.
  – Đảm bảo các nguyên vật liệu pha chế phải có đủ theo menu
  – Luôn tươi cười, vui vẻ với khách hàng, không quá chiều khách mà pha
  chế sai tiêu chuẩn.
  – Bảo đảm chất lượng của từng loại thức uống khi chuẩn bị mang phục
  vụ khách hàng.
  III. Các nhiệm vụ thứ yếu:
  – Nhân viên phải có những kiến thức sau:
  + Tất cả những kỹ năng trong việc phục vụ, pha chế, trang trí các loại
  thức uống.
  + Phương pháp chuẩn bị, thời gian chuẩn bị các loại thức uống.
  + Sử dụng các trang thiết bị trong quầy.

  IV. Các mối quan hệ:
  – Báo cáo cho : Trưởng ca, Quản lý.
  – Giám sát những người sau đây: Không
  V. Chính sách và thủ tục:
  – Tuân theo những chính sách và thủ tục của công ty.

  VI. Huấn luyện và phát triển:
  – Tham gia cac cuộc họp của bộ phận và tham dự những khoá huấn
  luyện khi được yêu cầu.
  VII. Những điều khoản khác:
  – Thực hiện tất cả những trách nhiệm nêu trên thông qua nội qui công ty,
  chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

  Apply here