Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi!

Sau đây là phần giải thích về cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi và quan trọng hơn, cách chúng tôi bảo vệ những thông tin ấy như thế nào. Chúng tôi sử dụng cookies để nhận dạng thiết bị mà bạn đang sử dụng và lưu lại dữ liệu số lần bạn ghé thăm. Điều này giúp chúng tôi biết và hiểu được sở thích của bạn để có thể mang đến cho bạn một trải nghiệm tốt hơn, đồng thời thông báo đến bạn các khuyến mãi và sản phẩm mà bạn thích!
Tuy vậy, nếu bạn không muốn chúng tôi lưu lại các dữ liệu ấy, bạn luôn có thể vào phần mục riêng tư của phần browser để chặn cookies. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa cookies có thể chặn những cái cần thiết để trang web này có thể vận hành và đồng thời gây khó khăn hơn trong việc điều khiển và mua sản phẩm của bạn.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin chi tiết được chia sẻ với chúng tôi khi bạn mở tài khoản cho lần mua hàng đầu tiên. Thông tin này, cũng như lịch sử xem sản phẩm của bạn, sẽ được giữ lại một cách tự động để chúng tôi có thể giúp bạn có được trải nghiệm tốt hơn trong lần ghé thăm tiếp theo nhưng sẽ được xóa nếu bạn yêu cầu.
Chúng tôi cũng có thể sẽ liên lạc bạn để khảo sát về trải nghiệm mua hàng của bạn với chúng tôi, nhưng bạn vẫn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào đường link có sẵn trong phần email khảo sát để thoát ra. Bạn có thể chọn không đăng ký nhận thông báo qua email bằng cách chọn Không đăng ký ở phần “Email Preference” của tài khoản của bạn trên trang web There VND Then.
Cuối cùng, bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản của mình theo hướng dẫn trong phần “Contact Us” bên dưới. Ngay khi tất cả vấn đề tồn đọng nào được giải quyết, tài khoản của bạn sẽ được xóa ngay.
Dữ liệu và thông tin về thẻ tín dụng của bạn sẽ chỉ được xử lí một cách bảo mật bởi một bộ máy xử lí của bên thứ ba.
Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ với các đối tác sử dụng chuẩn bảo mật thông tin cao nhất.

I. Chính Sách Riêng Tư
Chính Sách Riêng Tư (Chính Sách) cung cấp thông tin liên quan đến sự quản lí và bảo vệ bởi There VND Then về dữ liệu cá nhân được xử lí qua những lần ghé thăm trang web, mua hàng, cuộc gọi và khảo sát. Nó đồng thời giải thích quá trình thực hiện quyền riêng tư cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân tại There VND Then.

1. Thu thập dữ liệu
There VND Then thu thập dữ liệu cá nhân thông qua những lần đăng nhập trang web và mua hàng. Để làm thế, There VND Then sử dụng cookies – những tệp tin nhỏ bằng chữ – được chứa trên máy tính của bạn trong lúc đăng nhập vào trang web. Bạn có thể vô hiệu hóa cookies thông qua browser của bạn. Để biết thêm về cookies, xin vui lòng xem thêm ở Mục III bên dưới.
Trong lần mua hàng đầu tiên, bạn sẽ tiến hành mở tài khoản và cung cấp cho chúng tôi với những thông tin được yêu cầu để chúng tôi có thể sắp xếp thứ tự đơn hàng và giao đến cho bạn. Để làm được vậy, bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể liên lạc với bạn và giao hàng đến bạn như họ tên đầy đủ của bạn, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, thông tin tài chính cần thiết (số thẻ tín dụng của bạn). Thông qua việc ấy, bạn cho phép There VND Then chứa đựng một vài thông tin tại cơ sở dữ liệu There VND Then. Thông tin thẻ ứng dụng của bạn sẽ không được lưu trữ tại There VND Then và sẽ được gửi đến bộ máy xử lí thanh toán an toàn của bên thứ ba.
There VND Then cũng có thể sẽ thu thập thông tin không cá nhân về bạn ngay cả khi bạn không mua bất kì sản phẩm nào trên trang web www.therevndthen.com.

2. Chúng tôi làm gì với thông tin bạn cung cấp tại www.therevndthen.com?
There VND Then có thể chia sẻ một vài thông tin về tài chính và thông tin khác của bạn cho các bên thứ ba mà cung cấp dịch vụ cho trang web. Các bên thứ ba sẽ tiến hành việc báo cáo thẻ tín dụng, thanh toán hoặc thực hiện các dịch vụ hoàn thành đơn hàng như việc xác minh thông tin, kiểm chứng thanh toán và xử lí các đơn hàng. Để có thể tránh được các thanh toán online lừa đảo, There VND Then cũng có thể sẽ chia sẻ thông tin tài chính của bạn với một bên nhà cung cấp dịch vụ thứ ba sử dụng thiết bị dò lừa đảo online để xác minh thanh toán của bạn.
There VND Then cũng có thể chia sẻ thông tin mà bạn cung cấp tại www.therevndthen.com cho những chi nhánh công ty khác thuộc There VND Then, để họ có thể liên lạc cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ của các chi nhánh công ty ấy mà bạn có thể sẽ quan tâm.
There VND Then cũng có thể trình bày thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc trình bày ấy là cần thiết để tuân theo luật pháp hoặc những quy trình pháp lý khác. Ví dụ, There VND Then sẽ có thể sẽ phơi bày các thông tin ấy nếu cần thiết cho việc định dạng, liên lạc hoặc tố tụng một người hoặc đối tượng mà có thể đang vi phạm các điều khoản và điều kiện của www.therevndthen.com, hoặc đang có thể gây tổn hại hoặc quấy rầy những người sử dụng khác của www.therevndthen.com. Trong trường hợp There VND Then hoặc bất cứ thông tin và tài sản của There VND Then được đòi hỏi bởi một bên thứ ba, danh sách khách hàng There VND Then sẽ có thể được bao gồm trong phần thông tin chuyển đi.
Vui lòng hiểu rằng There VND Then không kiểm soát những chính sách hoặc hoạt động của các bên thứ ba mà There VND Then trình bày thông tin về người sử dụng của trang web www.therevndthen.com và việc sử dụng hoặc phơi bày những thông tin trên của các bên thứ ba thì không bị ảnh hưởng bởi Chính Sách này. Tuy nhiên, những lần vận chuyển thông tin cá nhân thì được chi phối bởi các điều khoản hợp đồng mà đảm bảo làm đúng theo yêu cầu với luật pháp về bảo vệ dữ liệu.

3. An ninh
There VND Then sử dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp chống lại các sự truy cập và sử dụng trái phép. Cụ thể như sau:
• Mọi dữ liệu được bảo vệ dựa trên các mức rủi ro khác nhau thông qua các biện pháp vật lý như các vùng bảo vệ, các biện pháp kĩ thuật, viết lại mật mã và các biện pháp tổ chức như nhân viên an ninh thông qua hiệu định và giám sát.
• Mọi dữ liệu chỉ được giữ lại miễn là nó được yêu cầu về mặt pháp lí và miễn là cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập và chuyển giao, phù hợp theo kế hoạch lưu trữ của There VND Then.
• Nếu như có vi phạm, There VND Then sẽ sử dụng Kế Hoạch Ứng Phó về Sự Việc và Vi Phạm, bao gồm thông báo đến Cơ quan bảo vệ dữ liệu, cá nhân hoặc/và khách hàng của There VND Then, một cách thích hợp, mà không có bất cứ sự trì trệ nào.

II. Quy trình thực hiện Quyền Riêng Tư tại There VND Then.

1. Các thay đổi và truy cập vào thông tin cá nhân của bạn
There VND Then sẽ phản hồi các yêu cầu cá nhân muốn truy cập dữ liệu riêng tư và cho các thay đổi cần thiết, trong vòng một tháng. Bạn có thể yêu cầu việc này theo hướng dẫn của Mục II, Điều 5 – Liên Lạc Chúng Tôi.
There VND Then sẽ có thể yêu cầu gia hạn và có thể sẽ tính một mức phí hợp lí cho chi phí quản trị nếu cần thiết. Nếu There VND Then từ chối yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp lý do phù hợp.

2. Sự sửa chữa
Bạn có thể yêu cầu sửa chữa dựa theo các hướng dẫn ở Mục II, Điều 6 – Liên Lạc Chúng Tôi. There VND Then cung cấp sửa chữa ngay khi có thể trong vòng một tháng. Nếu There VND Then từ chối yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp lý do phù hợp.

3. Quyền từ chối
Các cá nhân có thể rút lại sự đồng thuận và từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình. Trong trường hợp ấy, There VND Then sẽ giữ lại dữ liệu cho đến khi cá nhân chọn bỏ đăng ký nhưng sẽ không sử dụng dữ liệu trừ khi là để cung cấp những dịch vụ được yêu cầu bởi chính cá nhân đó.

4. Sự giới hạn về việc xử lí
There VND Then sẽ thông báo nhà cung cấp và nhà thầu dựa theo trường hợp, về các giới hạn trong việc xử lí dữ liệu mà liên quan đến cá nhân ấy.

5. Liên Lạc Chúng Tôi
Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về Chính Sách Riêng Tư There VND Then và các thực hành liên quan, hoặc bạn muốn tài khoản của mình được xóa đi, hãy liên lạc chúng tôi thông qua email store@therevndthen.com.

6. Các thay đổi và cập nhật với Chính Sách Riêng Tư
Bằng việc sử dụng www.therevndthen.com, bạn đồng ý việc thu thập, sử dụng và trình bày thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này phản ánh những hoạt động kinh doanh hiện tại của There VND Then và có thể sẽ thay đổi. Trong trường hợp có sự thay đổi hay cập nhật như trên, một chính sách đã được chỉnh sửa sẽ được đăng tải tại www.therevndthen.com. Vui lòng kiểm tra www.therevndthen.com một cách định kì để được thông báo về bất cứ thay đổi và cập nhật nào về các chính sách riêng tư và hoạt động. Nếu bạn cho phép There VND Then giữ lại thông tin cá nhân mà bạn cung cấp tại www.therevndthen.com vào cơ sở dữ liệu khách hàng của nó và There VND Then có ý định trình bày thông tin ấy cho các bên thứ ba hoặc các công ty chi nhánh theo một cách mà chưa được nêu ra trong Chính Sách này, There VND Then sẽ thông báo cho bạn qua email và cung cấp cho bạn cơ hội để lựa chọn thoát ra khỏi sự sử dụng thông tin cá nhân.

7. Quản lí việc nhận thư thông báo
Khi bạn chọn đăng ký nhận thư thông báo, chúng tôi gửi bạn thông qua email các chương trình khuyến mãi và thông tin cập nhật độc quyền. Bạn có thể bỏ đăng ký nhận thông báo tại bất cứ thời điểm nào bằng cách chọn bỏ nhận thông báo tại mục “Email Preferences” trong tài khoản của bạn, hoặc bằng cách nhấp vào đường link bỏ nhận thông báo tại phần cuối của bất kì thư tín email nào.

III. Thông tin về cookies

1. Cookie là gì?
Cookie là một tệp tin bằng chữ nhỏ lưu trữ trên thiết bị của bạn mà có thể giữ lại và theo dõi dữ liệu về việc sử dụng www.therevndthen.com. Ví dụ, trang web của chúng tôi sử dụng cookies để nhận dạng bạn hoặc lưu trữ lựa chọn sản phẩm của bạn vào vỏ. Cookies được quản lí bởi trình duyệt Internet của bạn.
Bằng việc tiếp tục sử dụng www.therevndthen.com, bạn đồng ý với việc cài đặt cookies của chúng tôi và đồng ý rằng bạn hiểu những điều khoản của chính sách về cookies của chúng tôi.
Bạn có thể chỉnh sửa các cài đặt cookies bất cứ lúc nào. Để làm thế, vui lòng hãy xem mục “Quản lí cookies của bạn” bên dưới.

2. Chúng tôi sử dụng loại cookies nào?
Có hai mục cookies tại www.therevndthen.com:
Cookies vận hành trang web
Những cookies này thì được yêu cầu để trang web vận hành một cách cơ bản. Chúng cần thiết để trang web được vận hành một cách ổn định và để hoàn thành các đăng kí hoặc mua hàng trên trang web. Chúng cũng cho phép chúng tôi cá nhân hóa, thuận tiện hóa và nâng cấp trải nghiệm lướt web của bạn.
Cookies của các bên thứ ba
Những cookies này cho phép chúng tôi theo dõi những lần ghé thăm trang web. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa các hoạt động của chúng tôi và các quảng cáo theo sở thích của bạn và để nhận dạng các giao dịch bởi các đối tác hội viên cho các mục đích liên quan đến hoa hồng.
Vô hiệu hóa cookies có thể sẽ dẫn đến các gợi ý không đúng sở thích, trang web bị chậm, quảng cáo mà không liên quan đến bạn hoặc không thể dẫn hoặc chia sẻ một cách hiệu quả cho bạn qua mạng xã hội.
Chúng tôi chỉ hợp tác với các bên thứ ba đáng tin cậy với chính sách dữ liệu hợp pháp and các chính sách bảo vệ và tất cả các thông tin được gửi đến các đối bên thứ ba thì đã được bí danh hóa hoặc biệt hiệu hóa.

3. Quản lí cookies của bạn
Bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa và/hoặc xóa cookies từ máy tính của bạn, máy tính bảng hoặc điện thoại di động bằng cách điều chỉnh trong phần cài đặt trình duyệt Internet của bạn.
Bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới, bạn sẽ vô hiệu hóa tất cả cookies, bao gồm cả cookies vận hành trang web được miêu tả bên trên mà giúp bạn đặt hàng online và tận hưởng các dịch vụ tại www.therevndthen.com.
Để có thể quản lí cookies sao cho phù hợp với nhu cầu, hãy hiểu rõ mục đích của cookies khi cài đặt trình duyệt Internet của bạn.
Bên dưới là các hướng dẫn về quản lí và vô hiệu hóa cookies tuỳ theo trình duyệt của bạn:

Internet Explorer
Vào Tools menu, sau đó chọn Internet Options.
Nhấp vào Confidentially, sau đó nhấp vào Advanced.
Trong cửa sổ Cookies, chọn cách cài đặt của bạn.

Google Chrome
Nhấp vào Chrome menu, nút phải bên trên.
Chọn Settings sau đó nhấp vào Show advanced settings.
Ở mục Privacy, nhấp vào Content settings.
Chọn cách cài đặt ở phần Cookies.

Firefox
Nhấp vào Menu và chọn Preferences.
Chọn Privacy and Security và đến mục History.
Ở mục menu bên dưới cạnh Firefox, chọn Use setting for history.
Đánh dấu chọn Accept cookies từ các trang web để kích hoạt cookies và bỏ dấu chọn để vô hiệu hóa cookies.
Lựa chọn cách cài đặt ở phần Cookies.

Safari
Nhấp vào Safari, sau đó Preferences.
Nhấp vào trang Privacy.
Vào phần Block cookies và lựa chọn cách cài đặt của bạn.